نظام پژوهش
کد مطلب: 1837
تعداد بازدید: 144
1395-11-02

امور پژوهش شرکت گاز استان اردبيل فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را از سال 1383 آغازکرده است. اين امور با تاکيد بر توليد پژوهشهاي کاربردي تمامي تلاش خود را در راستاي ارتباط موثر و مستمردانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و صنعت هدايت نموده است. بطوريکه با برگزاري جلسات کارشناسي در شرکت و با حضور اساتيد مجرب دانشگاهي، پروژه هاي تحقيقاتي را با هدف رفع تنگناهاي شرکت و ارتقاء تکنولوژي و کارايي و بهره وري فرآيندهاي سازمان تعريف و در قالب فراخوان هاي عمومي اطلاع رساني مي نمايد. 

 
 از اهم فعاليتهاي اين امور عبارتند از:


• تعريف، تصويب و اجراي پروژه هاي پژوهشي با همکاري دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي
• رفع تنگناهاي شرکت از طريق تحقيق و پژوهش
•  حمايت ازپايان نامه هاي تحصيلات تكميلي با هدف بکارگيري دانش فني روز و ارتقاء سطح دانش فني روز در شرکت
•  برگزاري سمينارهاي پژوهشي و علمي  
 

 

ساختار نيروي انساني امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل از دو نفر با سمت رئيس امور پژوهش و پژوهشگر تشكيل شده است .

نهاد تصميم گيري درامرپژوهش ،شوراي پژوهش شركت مي باشد.

 

 تركيب شورا ي پژوهش شركت گاز استان اردبيل عبارت است از :

  

اعضاء داخلي

 

فيروز خدائي

اكبر خروشي

اسماعيل اصلانپور

ودود پناهنده

بهنام صفايي

مير سعيد سيد متين

محرم ايراني اصل

بابك فيضي

عبدالرضا اروجي

كريم برجي

ناصر حاتمي بخشنده

حسن فتحي

صمدا... عشقي

فرناز برنجكار

 

 

 

مديرعامل و رئيس شوراي پژوهش

رئيس امور فناوري اطلاعات ومشاور مدير عامل

رئيس امور مهندسي و اجراي طرح ها

معاونت امور بهره برداري

رئيس امورقراردادها

رئيس بازرسي فني

رئيس حراست

رئيس بهداشت ٬ايمني و محيط زيست

رئيس برنامه ريزي و كنترل

رئيس خدمات فني و مهندسي

رئيس امور حقوقي

رئيس روابط عمومي

پژوهشگر

رئيس امور پژوهش و دبير شوراي پژوهش

اعضاء خارجي

 

دكتربهروز ميرزايي    دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي

دكترنعمت حسني        دانشياردانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپور

 

تا آبان ماه سال 1395 ، 114 جلسه شوراي پژوهش برگزار شده است .