مقالات ارائه شده
کد مطلب: 1833
تعداد بازدید: 276
1395-11-02

عناوين مقالات ارائه شده در نشريات، مجلات، سمينارها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي

 

رديف

عنوان مقالات و اسامي ارائه كنندگان

تاريخ و محل ارائه مقاله

1

"بررسي عملي بخاري هاي گازي از نظر ايمني"

(كيوان شايسته – امير حيدري، ودود پناهنده)

ارائه شفاهي مقاله در دهمين كنگره مهندسي شيمي ايران دانشگاه سيستان و بلوچستان

چاپ در نشريه شماره 22 نداي گاز

2

"پيش بيني فشار تشكيل هيدارت درگاز طبيعي بوسيله شبكه عصبي مصنوعي"

(اميرحيدري،كيوان شايسته،فرزانه عليعسكري،،اسدا... ايزدي)

ارائه شفاهي در دهمين كنگره مهندسي شيمي ايران دانشگاه سيستان و بلوچستان

پذيرفته شده در اولين همايش ملي تخصصي گاز ايران به صورت ارائه شفاهي در دانشگاه شيراز

پذيرفته شده در هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي شيمي chisa 2006 به صورت ارائه شفاهي در جمهوري چك

3

DME(دي متيل اتر) سوخت جايگزين پاك واقتصادي براي قرن21

(فرناز برنجكار)

چاپ در نشريه شماره 37 نداي گاز

اردبيهشت 1386

4

"بررسي روش جايگزيني گاز طبيعي با سيستم تزريق مخلوط LPG /Airدر شبكه توزيع گاز مشكين شهر جهت  اوج زدايي و استفاده در مواقع بحراني"

(فرناز برنجكار ، بهروز معز ، روح ا... نوروزي)

ارائه شفاهي در دومين همايش گاز ايران

مركز همايش هاي بين اللملي صداو سيما تهران 26 و 25 خرداد 1387

5

"ارتباطات مردمي و مشاركت عمومي در كاهش خطرات ناشي از اثر زلزله بر سامانه سيستم گازرساني"

(نعمت حسني، سيد مجتبی حسين‌پور کاشانی، الهه اسدزاده زنجانی، فرناز برنجکار)

ارائه پوستر در دومين همايش گاز ايران

مركز همايش هاي بين اللملي صداو سيما تهران، 25 و 26 خرداد 1387

6

"مهندسي ارزش و كاربرد آن در كاهش خرابي كنتورهاي ديافراگمي شركت گاز استان اردبيل در بخش خانگي "                     (پيمان كريمي)

ارائه پوستر در دومين همايش گاز ايران

مركز همايش هاي بين اللملي صداو سيما تهران

25 و 26 خرداد 1387

7

"تعيين الگوی مصرف بهينه گاز و ارائه راهکارهای کاهش مصرف در خانوارهای شهری استان اردبيل"

(دکترفيروزامانی،فرنازبرنجکار،محمدرضا قهارپور،مالک اباذری)

ارائه شفاهي در سومين همايش گاز ايران

مركز همايش هاي بين اللملي صداو سيما تهران

4 و 5 مهر ماه 1388

8

"شبيه سازي جريان دو فازي گاز مايع بين صفحات جداكننده وين"

(الهام نريماني،شاهرخ شاه حسيني،فرناز برنجكار)

ارائه شفاهي در دومين كنفرانس ملي كاربرد CFD درصنايع شيميايي

دانشگاه علم وصنعت ايران

23 ارديبهشت 1388

9

"بررسي امكان استفاده از آندهاي كابلي در طراحي ايستگاههاي حفاظت كاتديك خطوط تغذيه"

(محمد شايگاني اكمل، اكرم نوري دلاور، فرناز برنجكار، اصغر ناصري)

ارائه شفاهي در سمينار بهينه سازي حفاظت كاتدي خطوط لوله انتقال و توزيع گاز طبيعي،اهواز

11 اسفند 1388

10

"شبيه سازي عددي و مطالعات جريان هواي حاوي غبار در يك غبارگير كيسه اي"

(قنبرعلي شيخ زاده،ابولفضل فتاحي،سهيل رضوي)

ارائه شفاهي در دانشگاه صنعتي شريف

اولين همايش ملي تهويه صنعتي

5 و 6 اسفند 1388

11

"تعيين بهينه ترين تركيب ابعاد مدل جايزه تعالي منابع انساني ايران ، با استفاده از منطق فازي"

(تورج مهدي زاده ملاباشي)

ارائه شفاهي در ششمين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني

مركز همايش هاي بين اللملي صداو سيما تهران

11 و 12 مرداد ماه سال 1389

12

"اجرا و پياده سازي سيستم حفاظت از يخ زدگي با استفاده از كابلهاي حرارتي در ايستگاههاي تقليل فشار"

(سيامك كاتب،فرناز برتجكار،علي حقيري)

چاپ در نشريه نداي گاز شماره 70 مهرماه 1389

13

"آنالايز انرژي ميكروتوربين ها بر اساس سيكل آلي رانكين"EXERGY ANALYSIS OF MICRO-TURBINE   BOTTOMING WITH ORGANIC RANKINE CYCLES

(مرتضي ياري، عباس محمديان،علي حقيري)

ارائه شفاهي در دهمين كنفرانس بين المللي انرژي هاي پاك

10thinternational conference on clean energy

(ICCE-2010)

قبرس

24 الي 26 شهريور (15 تا 17 سپتامبر)

14

"سرسختي ؛ شايستگي جديد منابع انساني در سازمانهاي هزاره سوم"

(دكتر جعفر بيك زاد،افشين آزادخاني)

چاپ در نشريه نداي گاز شماره 70 مهرماه 1389

15

"تاثيرعملياتلُجستيکزنجيرهآمايشخطوطلولهبررويپوشش"

(سهيل رضوي)

ارائه شفاهي در سومينکنفرانسلولهوخطوطانتقالنفتوگاز

سوم و چهارم خرداد سال 1390

مركز همايشهاي بين المللي رازي تهران

16

"روشSPRA برايبازبينيومديريتريسکخطوطلولهگاز"                (سهيل رضوي، رسول گنجگاهي)

ارائه شفاهي در سومينکنفرانسلولهوخطوطانتقالنفتوگاز

سوم و چهارم خرداد سال 1390

مركز همايشهاي بين المللي رازي تهران

17

"بررسي رابطه سرسختي كاركنان با كيفيت گرايي آنان"

(جعفر بيكزاد، افشين آزادخاني ، فرناز برنجكار)

 

فصلنامه علمي ترويجي مديريت و توسعه

شماره 49 ويژه تابستان

مهر ماه 1390

18

"بررسي تاثير تنظيم مشعلهاي گرمكنهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز استان اردبيل بر افزايش راندمان سيستم"

(ميثم رياحي، فردين خواجه وند ، فرناز برنجكار،مهدي جمالي،مصطفي صفري،محسن قرباني)

هشتمين همايش بين المللي انرژي

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

3 و 4 خردادماه 1390تهران

19

“Optimization if Combustion Efficiency in Indirect Water Bath Heaters of Ardabil City Gate Stations”

كنفرانس

7th Mediterranean Combustion Symposium

(MCS-7)

روز 15 سپتامبر 2011شهر ساردینیا در کشور ایتالیا

Chia laguna conference center

20

"مطالعات اوليه امکان سنجي جهت تعيين روش ذخيره سازي زيرزميني گاز فشرده در شهر اردبيل"

(حسین ایمانی، مهدی حسینی، حسین جلالی فر، بهروز معز)

ارائه شفاهي در پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

23 و 24 آذر ماه 1390

دانشگاه تربيت معلم تهران

21

"بررسي آسيب پذيري خطوط انتقال گاز در نقاط تقاطع با گسلهاي فعال و ارائه راهكارهاي مديريت بحران «مطالعه موردي : خطوط انتقال گاز استان اردبيل»

(سيدمجتبيحسين پوركاشاني،محمدرضاپورصابر،پيمانكريمي،وحيدسعيدزاده)

ارائه شفاهي در نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات28 و 29 آبان ماه 1390

مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك

22

"مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت كشتي گيران ايران با كشورهاي خارجي ديگر"           (علي اشكاني)

ارائه پوستر در همايش ملي علم و كشتي در تاريخهاي 19 و 20 ارديبهشت ماه 1391 در محلدانشگاه علامه طباطبايي

 

23

"بازيافت حرارت از گازهاي خروجي هيترهاي ايستگاه تقليل فشار گاز"

(فاطمه ابراهيمي، منصور جديدي،ميثم رياحي،ساسان ذكايي كاديجاني،فرناز برنجكار)

ارائه شفاهي در دومين همايش ملي مديريت انرژي در صنايع نفت و انرژي 23/9/91 مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما تهران 

24

“Surveying The Relationship Between Organizational justice and EmployeesJob Performance Of Gas Company Ardabil Province”

(محمد حديثي، حبيب ابراهيم پور،محمد فيضي)

چاپ در نشريه علمي پژوهشي بين المللي

International Journal Of Management Research and Review (IJMRR) March 2013

25

"شبيه سازي ديناميكي سيستم خطوط لوله گاز استان اردبيل توسط نرم افزارOLGA"

(ابوالحسن غفاري،رضا عليزاده،سيروس شفيعي،فرناز برنجكار)

ارائه پوستر در پنجمين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز در تاريخهاي 19 و 20 آذر ماه1392 مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران 

26

“Evaluating The Deployment Barriers Of E- Government At Gas Company In Ardebil Province”

(اقدس مهروز،محمد حسن زاده،كيوان بدر،حبيب ابراهيم پور)

چاپ شده در نشريه بين المللي علمي پژوهشي

Journal Of Research and DevelopmentVOL.1,NO.7,2014

27

"بررسي و انتخاب روش مناسب قرائت از راه دور كنتور"

(كيوان آقايي بدر،غلامحسين دستغيبي فرد،اكبر خروشي)

ارائه شده در دومين كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمي در تاريخهاي 6و5/9/92 مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران

 

28

"مطالعه رفتارهاي پيشگيرانه وكنترل زمين لغزش جهت كاهش خسارات خطوط لوله مدفون"

(ميثم معرفت ، نعمت حسني ، بابك فيضي)

ارائه شده در كنفرانس ملي مديريت بحران وHSE در تاريخهاي 5 و4 /10/92 مركز آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران

 

29

“Cathodic Protection Of an underground Pipeline by Photovoltaic Power System using Intelligent Method”

(محمود جوادي ، جواد جاويدان ، مهدي سليمي)

چاپ در نشريه علمي پژوهشي بين المللي           International Journal Of Renewable Energy   Research

30

“Design an Intelligent Solar Photovoltaic Power For Cathodic Protection System to Protect Under Ground Gas Pipeline”

(محمود جوادي ، جواد جاويدان ، مهدي سليمي، اصغر ناصري)

چاپ در نشريه علمي پژوهشي بين المللي      

International Journal on “Technical and Physical Problems Of Engineering”

31

“The Demands Of the Gas price Receipting In Gas Company Subsidiary Ardabil Province Performance Evaluating Using Data Envelopment Analysis (DEA)”  

(سيد علي هاشمي، ناصر ميكاييل وند)

چاپ در نشريه علمي پژوهشي بين المللي    

MAGNT Research Report Vol. 3

32

انتخابات الكترونيكي در تجارت الكترونيك

(كيوان آقايي بدر)

ارائه شده در سومين كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي در مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران 9و10/10/93

33

تاثير هدفمند سازي يارانه ها برعملكرد مالي و مقداري شركت ملي گاز ايران در بخش صنعتي (مطالعه موردي: شركت گاز استان اردبيل )

(مهدي زينالي ، داريوش فيروزي)

ارائه شده در اولين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري با رويكرد ارزش آفريني در مركز فناوري و كسب و كار - شيراز10/12/93

34

“The mediating role Of Organizational commitment and Political Skills in Occupational Self-efficacy and Citizenship behavior Of employees“

(معرفت خدابنده ،فرزاد ستاري اردبيلي)

چاپ در نشريه AIMI JournalsMay ,2015

35

“Examine the moderating role Of job quirks in the relationship between human resource development and Organizational innovation (case study:Ardabil Province Gas Company) “

(اكبر مينايي ، حبيب ابراهيم پور)

چاپ در نشريه علمي پژوهشي بين المللي

Journal Of Novel Applied Sciences  

January2015

36

“Effect Of Moral Intlligence On Employee Performance Evidence From Ardebil Gas Company“

(منصور حضي زاده،حبيب ابراهيم پور)

چاپ شده در نشريه Singaporean journal ofBusiness Economics And Management Studies

7 ، 2015

37

Designing a Model of Organizational Agility:A Case Study of Ardabil Gas Company

(بهروز رزمي ،حسين محمد قاسمي)

چاپ شده در نشريهInternational Journal of organizational leadership

7 ، 2015

38

بررسي مسائل اخلاقي در سيستمهاي اطلاعاتي

(كيوان آقايي بدر)

ارائه شده در چهارمين كنفرانس و نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت ،گاز ،پالايش و پتروشيمي،مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي 3و4/9/94

39

ارزيابي اعتماد شهروندان به دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي شركت گاز در شهر اردبيل

(اكبر خروشي، هوشنگ تقي زاده ، كيوان آقايي بدر)

ارائه شده در سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فن آوري اطلاعات ،دانشگاه تربيت مدرس 15/11/94

40

بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به مشتركين شركت گاز استان اردبيل

(اكبر خروشي، هوشنگ تقي زاده ، كيوان آقايي بدر)

ارائه شده در چهارمين كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت ،گاز ،پالايش و پتروشيمي، مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

3و4/9/94

41

ارزيابي ميزان آمادگي زير ساخت مخابراتي توسعه دولت الكترونيك

(اكبر خروشي، هوشنگ تقي زاده ، كيوان آقايي بدر)

ارائه شده در چهارمين كنفرانس فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنايع نفت ،گاز ،پالايش و پتروشيمي، مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

3و4/9/94

42

بررسي عملكرد دفاتر پيشخوان در دولت الكترونيك

(اكبر خروشي، هوشنگ تقي زاده ، كيوان آقايي بدر)

ارائه شده درنخستين كنفرانس ملي مديريت دولتي ايران،دانشگاه تهران 29/10/94

43

بررسي وضعيت رفتار شهروندي سازماني شركت گاز استان اردبيل

(الهام قسمتي،علي خالق خواه،صمدا... عشقي)

ارائه شده در اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران- مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي 6/4/95

44

ارزيابي عملكرد تلفيق آب شيرين كن چند اثره تقطيري با تراكم بخار (MED -TVC) در يك سيستم توليد ،همزمان برق ،حرارت و سرما با محرك اوليه توربين گاز

(قادر عباسپور،هادي غائبي،ناصر اسكندرزاده)

ارائه شده در دومين كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي ، دومين كنفرانس ملي انجمن انرژي ايران - تهران – تهران 24/9/94