نظام پژوهش
کد مطلب: 1837
تعداد بازدید: 178
1395-11-02

امور پژوهش شرکت گاز استان اردبيل فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را از سال 1383 آغازکرده است. اين امور با تاکيد بر توليد پژوهشهاي کاربردي تمامي تلاش خود را در راستاي ارتباط موثر و مستمردانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و صنعت هدايت نموده است. بطوريکه با برگزاري جلسات کارشناسي در شرکت و با حضور اساتيد مجرب دانشگاهي، پروژه هاي تحقيقاتي را با هدف رفع تنگناهاي شرکت و ارتقاء تکنولوژي و کارايي و بهره وري فرآيندهاي سازمان تعريف و در قالب فراخوان هاي عمومي اطلاع رساني مي نمايد. 

 
 از اهم فعاليتهاي اين امور عبارتند از:


• تعريف، تصويب و اجراي پروژه هاي پژوهشي با همکاري دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي
• رفع تنگناهاي شرکت از طريق تحقيق و پژوهش
•  حمايت ازپايان نامه هاي تحصيلات تكميلي با هدف بکارگيري دانش فني روز و ارتقاء سطح دانش فني روز در شرکت
•  برگزاري سمينارهاي پژوهشي و علمي  
 

 

ساختار نيروي انساني امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل از دو نفر با سمت رئيس امور پژوهش و پژوهشگر تشكيل شده است .

نهاد تصميم گيري درامرپژوهش ،شوراي پژوهش شركت مي باشد.

 

 تركيب شورا ي پژوهش شركت گاز استان اردبيل عبارت است از :

 

عضو داخلی
نام و نام خانوادگی سمت 
سردار اسماعیلی مديرعامل و رئيس شوراي پژوهش
ودود پناهنده معاونت امور بهره برداري
اسماعیل اصلانپور رئيس امور مهندسي و اجراي طرحها
بهروز معز رییس اجرای طرحها
میرسعید سید متین رئيس بازرسي فني
افشین آزادخانی رییس امور پژوهش
فرناز برنجکار پژوهشگر
صمد عشقی پژوهشگر
عضو خارجی
نعمت حسنی دانشياردانشگاه صنعت آب وبرق شهيد عباسپور
بهروز میرزایی دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي