موفقیت های کسب شده
کد مطلب: 1838
تعداد بازدید: 159
1395-11-02

1. انتخاب پروژه پژوهشي "بررسي كارايي ورفع عيب سيستم حفاظت كاتدي لوله هاي انتقال گاز مدفون درشهرسرعين " پروژه برگزيده شركتهاي گاز استاني در سال 1385 و تقدير در سومين گردهمايي مسئولين پژوهشي شركتهاي تابعه و مناطق عمليات انتقال گاز شركت ملي گاز ايران در تاريخ شنبه 25 آذرماه 1385(تهران)

 

2. انتخاب مقالة  "بررسي روش جايگزيني گاز طبيعي با سيستم تزريق مخلوط
LPG /Air در شبكه توزيع گاز مشكين شهر جهت اوج زدايي و استفاده در مواقع بحراني" به عنوان مقاله برتر در دومين همايش گاز ايران در محور روشهاي تامين گاز در اوج مصرف و تقدير معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گازايران ، آقاي سيدرضا كسائي زاده از ارائه دهنده مقاله ، خانم فرناز برنجكار در تاريخ 25 و 26 خرداد ماه 1387 (تهران)

 

3.انتخاب امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل درجشنوارة پژوهشي سال 1388 وزارت نفت در شركت ملي گاز ايران و معرفي اين امور در پنجمين گردهمائي مسئولان پژوهشي شركت ملي گاز ايران در تاريخ روزهاي سوم و چهارم اسفند همان سال به عنوان "واحد پژوهش و فناوري منتخب" با حضور جواد اوجي معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران وسعيد پاك سرشت مديريت پژوهشيوفناوري(بندر عباس)

 

4. انتخاب پروژه پژوهشي انجام شده با عنوان"طرح جامع ارتباطات مردمي و مشاركت عمومي در كاهش خطرات ناشي از اثر زلزله بر سيستم گاز رساني در شهر اردبيل" به عنوان "پروژه پژوهش منابع انساني منتخب" درجشنوارة پژوهشي سال 1388 وزارت نفت در شركت ملي گاز ايران (بندر عباس)

5. انتخاب خانم فرناز برنجكار رئيس امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل به عنوان " كارشناس پژوهشي منتخب " درجشنوارة پژوهشي سال 1388 وزارت نفت در شركت ملي گاز ايران و تقدير از ايشان در پنجمين گردهمائي مسئولان پژوهشي شركت ملي گاز ايران در تاريخ سوم و چهارم اسفند همان سال با حضور جواد اوجي معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز ايران و سعيد پاك سرشت مديريت پژوهشي و فناوري(بندر عباس)

 

6. پياده سازي وبهرهگيري از نتايج چشمگير حاصل از پروژه پژوهشي خاتمه يافته با عنوان "طراحي و ساخت دستگاه نشت ياب هوشمند آب" در سال 1388 طي عناوين ذيل:

 

  • تست هيدرواستاتيك خط انتقال "30 نيروگاه اردبيل (SEC3 )با استفاده از دستگاه فوق
  • تست خط انتقال "56 ابركوه /نائين با استفاده از دستگاه فوق
  • تست خط انتقال اسلام آباد /كرند غرب كرمانشاه با استفاده از دستگاه فوق
  • ارسال نتايج پروژه به شركتهاي گاز استاني متقاضي
  • فراهم سازي مقدمات توليد انبوه دستگاه با تعيين تعداد كل مورد نياز درسطح كشور توسط مديريت محترم پژوهش و فناوري
  • ارائه ومعرفي دستگاه نشت ياب هوشمند آب در نمايشگاه سومين همايش گاز ايران در محل سالن همايشهاي بين المللي صدا وسيما (چهارم و پنجم مهرماه 1388)
  • ارائه ومعرفي دستگاه نشت ياب هوشمند آب در بيست و چهارمين کنفرانس جهانی گاز (WGC) در بوئنوس آيرس آرژانتين (سيزدهم تا هفدهم مهرماه 1388)

 

7. صرفه جويي مصرف گاز طبيعي در هيتر هاي 14 ايستگاه تقليل فشار گاز استان اردبيل از طريق افزايش راندمان و كاهش مصرف گاز در راستاي پياده سازي نتايج حاصل از پروژه پژوهشي "اندازه گيري و افزايش راندمان احتراق در مشعلهاي هيترهاي ايستگاههاي تقليل فشار شركت گاز استان اردبيل" و ارسال پيش نويس دستور العملهاي تهيه شده به امور تدوين استانداردها به منظور ارزيابي امكان بكارگيري و بهره برداري درسطح شركت ملي گاز.

8. انتخاب و ارائه پروژه پژوهشي خاتمه يافته با عنوان "اندازه گيري و افزايش راندمان احتراق در مشعلهاي هيترهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز استان اردبيل" و پروژه پژوهشي جاري با عنوان"مطالعه و بررسي روشهاي مختلف بازيافت انرژي از گازهاي خروجي هيترها در ايستگاههاي CGS استان اردبيل و مقايسه فني و اقتصادي آنها و ارائه طراحي مناسب جهت پياده سازي روش پيشنهادي" به عنوان پروژه هاي برتر اجراء شده در ششمين گردهمائي روساي امور پژوهش شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران در اسفندماه سال 1389 در محل ساختمان مركزي شركت ملي گاز ايران (تهران)

 

9. دريافت لوح تقدير به مناسبت كسب رتبه دوم توسط امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل بين شركت هاي تابعه سطح دو شركت ملي گاز ايران و تقدير از خانم فرناز برنجكار در ششمين گردهمائي روساي امور پژوهش شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران در اسفندماه سال 1389 در محل ساختمان مركزي شركت ملي گاز ايران (تهران)

  1. دريافت لوح تقدير به مناسبت كسب رتبه سوم توسط امور پژوهش شركت گاز استان اردبيل بين شركت هاي گاز استاني(نوع2) شركت ملي گاز ايران ودريافت تنديس بلورين در هفتمين گردهمائي روساي امور پژوهش شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران در 25و26بهمن ماه1390 در محل شركت گاز استان اصفهان

11.تدوين دستورالعمل هاي"تهيه و ترسيم نقشه با مقياس 1:200(مناطق شهري- شبكه توزيع)" و "نقشه برداري و ايجاد شبكه نقاط كنترل با استفاده از سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي" در كميته GISمديريت گازرساني شركت ملي گاز ايران با استفاده از نسخه اوليه نتايج پروژه هاي پژوهشي "ايجاد زير ساخت هاي لازم براي پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني و مطالعات لازم براي بسترسازي مناسب جهت تدوين دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد نياز به منظور تعامل با داده هاي مكاني و در شركت گاز استان اردبيل"

12. صرفه جويي مصرف گاز طبيعي در هيتر ايستگاه تقليل فشار گاز ارجستان به ميزان حداقل 30 درصد حاصل از اجراي پروژه پژوهشي "طراحي ، ساخت و نصب مشعل دمنده دار در هيتر ايستگاه تقليل فشار ارجستان " و امكان استفاده از مشعلهاي دمنده دار در كليه گرمكن هاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز سطح كشور پس از تدوين استاندارد گرمكن هاي گازي از نوع مشعلهاي Forced Draught

13. انتخاب پروژه پژوهشي "طراحي ، ساخت و نصب مشعل دمنده دار در هيتر ايستگاه CGS ارجستان شركت گاز استان اردبيل" به عنوان پروژه برگزيده پژوهش و فناوري در سطح شركت ملي گاز ايران در نهمين گردهمايي مسئولان پژوهش و فناوري در مشهد مقدس 2و3 ارديبهشت ماه 1393 و دريافت لوح تقدير توسط رئيس امور پژوهش از معاونت محترم وزير و مدير عامل شركت ملي گاز ايران

14. انتخاب شركت گاز استان اردبيل به عنوان قطب پژوهشي "بهينه سازي عملكرد هيترهاي ايستگاه هاي CGS در جهت افزايش راندمان ،كاهش مصرف انرژي و كاهش آلايندگي هوا ناشي از فعاليت هيترها" در سطح شركت ملي گاز ايران